Bezpečne a zdravo (Online diskusia s Petrom Zubkom)

  • Post author:
  • Post category:ICM - 2020
Športom k zdravému životnému štýlu

V pondelok 9. novembra sme organizovali ďalšiu online diskusiu s učiteľom a trénorom mládežníckych kategórii MŠK Žilina Petrom Zubka. Diskusia bola zameraná aj na to, aké nové trendy sa v oblasti športu využívajú.

Peter nám na úvod priblížil, ako sa k športu dostal a ako to bolo so športom v minulosti. Je pravda, že deti športovali v minulosti viac a celkovo sa viac hýbali. V dnešnej dobe je tu veľa rozptýlení v podobe technológii ale aj sociálnych sietí, ale Peter nám priblížil aj jeden pekný príklad z Čadce. Vznikol tam dievčenský futbalový tím, ktorý sám trénoval a začalo to tak, že dievčatá javili záujem o šport a práve futbal a postupne tak vznikol práve tento tím.

124537739 704131540513717 5913783539402596683 n

Počas celej diskusie sa mohli diváci zapájať do témy a práve cez komentáre sa pýtali otázky, na ktoré Peter postupne odpovedal. Divákov zaujímala práve športová gramotnosť detí ale aj to, aké možnosti poskytuje klub pre deti nie len v športe, ale práve vo vzdelávaní a aký dôraz sa v tomto klube kladie aj na to formálne vzdelávanie, lebo ako Peter uviedol, hlavným cieľom je vychovať človeka a až potom športovca.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.