Bezpečne a zdravo (online diskusia s Evou Černákovou)

  • Post author:
  • Post category:ICM - 2020
Ekologická výchova reálne 1

V utorok 27. októbra sme organizovali ďalšiu online diskusiu. Tentokrát naše pozvanie prijala Ing. Eva Černáková, zakladateľka občianského združenia OZ EKO ĽUĎIA, ktorá sa dlhodobo venuje environmentalistike.

Na úvod sme sa dozvedeli, ako sa pani Eva vlastne dostala k tejto oblasti. Keďže sa dlhodobo venuje ekologickým témam vo svojom voľnom čase, rozhodla sa založiť si občianske združenie OZ EKO ĽUĎIA. Toto združenie dlhodobo pôsobí v Košiciach a okolí. Táto práca ju nadchla na toľko, že prišla s nápadom ,,Klimatický plán pre Košice a svet“ a v rámci tohto plánu vznikla myšlienka Pohoda a krása s rastlinami.

Hlavnou časťou našej diskusie bola ekologická výchova reálne, teda to, ako ju vykonávať v praxi. Dozvedeli sme sa, aké v praxi takáto výchova vyzerá ale aj tú negatívnu stránku, že je ťažké mladých ľudí motivovať zaujímať sa o tieto, v dnešnej dobe veľmi aktuálne témy a problémy. Počas diskusie mali účastníci možnosť pýtať sa rôzne otázky, či už cez ZOOM alebo počas live streamu cez náš facebook.

122942064 2871572236395819 7081819799896691944 n 1024x576 1

Medzi najväčšie problémy podľa pani Evy patrí masívny výrub lesov a hlavne to, že nesadíme nové stromy a následné problémy s udržiavaním vody v pôde. Na koncidiskusie sme sa dostali k situácii na Slovensku ale hlavne k regionálnym problémom. Ide o neznalosť ľudí ako separovať, o to že zbytočne produkujeme veľké množstvo zbytočného odpadu, ako správne kompostovať a podobne. Na záver pani Eva dala výzvu pre mladých, aby sa viac zaujímali o „zelené“ témy ale taktiež prišla výzva aj pre samosprávy alebo nadácie, aby vo väčšej miere podporovali mládežnícke iniciatívy a projekty (aj tie malé) v ekologických témach a aj takto by sa mládež mohla viac zaujímať o túto oblasť.

Táto diskusia bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

MŠ a IUV transparent