Bezpečne a bez nenávisti online

111

Dňa 23.10.2023 sa uskutočnil workshop na tému Bezpečne a bez nenávisti online na Gymnáziu v Považskej Bystrici sídliacom na adrese ul. Školská 234/8. Žiaci z triedy 1.B sa počas 45 minút sa v rámci neformálneho vzdelávania mali možnosť dozvedieť o dôležitosti problematiky nenávisti na internete, pomocou výkladu v spojení s prezentáciou v pozadí. Počas workshopu sa dozvedeli viac o pojmoch, ako sú: stereotypy, predsudky, diskriminácia, nenávisť a rasizmus. No okrem toho sa po čase aktívne zapájali do rozličných aktivít ako napríklad Eurotrain, aktivitu ktorej cieľom je hravou formou poukázať na problematiku predsudkov v spoločnosti. Ďalej mali možnosť vidieť ako si iný ľudia na internete veria, ale v skutočnosti by do oči ,, hate “ nepovedali. Toto všetko bolo za sprievodu prezentácie, výkladu a videí. Diskutovali o rozličných témach spojených s nenávisťou a šikanou, ako jej predchádzať, na koho sa obrátiť, tak isto o ich osobných skúsenostiach a pocitoch. Veľmi dobre obohacovali program aj už skôr spomínané náučné videá, ktoré zaujímavou formou pomáhali vysvetľovať pojmy, slúžili ako prevencia proti rasizmu, či ukazovali príklady „ hejtu “. Študenti už od začiatku počas aktivít spolupracovali veľmi aktívne a vďaka tomu sa s nimi dalo pracovať veľmi efektívne.

IMG 2765
IMG 2763
IMG 2762
image 12