Bezpečne a bez nenávisti online

image 165

12. decembra 2023 sa na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Senici  konali dva workshopy na témy proti diskriminácii. Cieľom workshopu bolo poskytnúť mladým ľuďom bezpečný priestor, v rámci ktorého sa mohli rozprávať o téme diskriminácie a predsudkov. Zároveň účastníci získali zručnosti, ako na túto tému reagovať a odkomunikovať ju svojim rovesníkom.

Workshop sa skladal z dvoch častí:

Teoretická časť poskytla účastníkom základné informácie o diskriminácii, jej formách a dôsledkoch.

 Praktická časť bola zameraná na rozvoj zručností v oblasti komunikácie a riešenia konfliktov.

Workshop sa stretol s pozitívnym ohlasom zo strany účastníkov. Získali nové vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu v ich osobnom a profesionálnom živote.

Workshop proti diskriminácii je dôležitým príspevkom k budovaniu tolerantnej a akceptujúcej spoločnosti. Podujatia tohto druhu pomáhajú mladým ľuďom získať vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia brániť sa diskriminácii a budovať lepšiu budúcnosť pre nás všetkých.

image 167
image 166
nivam