Bezpečne a bez nenávisti online

image 154

Na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Senici sa 11. decembra 2023 uskutočnili dva vzdelávacie workshopy s názvom „Spoločne – bez nenávisti“. Workshopy boli zamerané na budovanie tolerancie, porozumenia a odstránenie predsudkov medzi žiakmi.

Prvý workshop začal predstavením lektorov. Nasledovala aktivita s názvom „dedina“, kde žiaci dostali základné informácie o piatich fiktívnych obyvateľoch žijúcich spolu v dedine. Ich úlohou bolo individuálne zoradiť týchto obyvateľov od najviac sympatickej osoby po najmenej sympatickú. Následne sa žiaci rozdelili do skupín po štyroch, kde spoločne debatovali a vytvorili spoločný rebríček. Tieto hodnotenia boli následne prediskutované celou skupinou. Dodatočné informácie o obyvateľoch dediny, ktoré žiaci neskôr dostali, ich nútili prehodnotiť svoje hodnotenia a uvedomiť si svoje predsudky. Táto aktivita mala za cieľ vyvolávať povedomie o vlastných predsudkoch. Žiaci pracovali s nadšením, perfektne diskutovali a rešpektovali názory ostatných.

Po aktivite nasledoval brainstorming na tému diskriminácie. Krátka prednáška o rôznych formách diskriminácie bola príležitosťou na následnú diskusiu. Žiaci preukázali výborné schopnosti komunikácie a aktívne sa zapájali.

Druhý workshop mal rovnaký program ako prvý, študenti aktívne pracovali.

Celkový dojem z oboch workshopov bol pozitívny, pričom študenti prejavili ochotu diskutovať o témach týkajúcich sa tolerancie

image 155
image 157
image 158
nivam