Bezpečne a bez nenávisti online

image 101

Dňa 7.12.2023 sa na základnej škole spojenej s materskou školou Podzávoz v rámci projektu cieleného na prevenciu a proti šíreniu nenávistných prejavov na internete aj v realite s príznačným názvom : „bezpečne a bez nenávisti online“, sa uskutočnili štyri workshopy so skupinami žiakov z triedy 9.A, 9.B, 8.A a 8.B. Po krátkom predstavení kampane, proti šíreniu nenávistných prejavov, predstavení sponzorov tejto kampane a jej cieľov sme spoločne začali diskutovať na danú tému, ozrejmili si problematiku, predstavili rôzne formy nenávistných prejavov a ukázali sme si možnosti ako s nimi bojovať a predchádzať im. Na to som napojila aktivitu „Eurotrian“, počas ktorej si žiaci na vlastnej koži vyskúšali dôsledky predsudkov. Dôležitou súčasťou workshopu bola reflexia na danú aktivitu, počas ktorej sme si zaujímavou formou vysvetlili a ozrejmili dôležitosť venovať pozornosť tejto problematike. Na odľahčenie na záver boli žiakom prezentované videá, ktoré sa stali predmetom záverečnej diskusie.

image 102
image 103
image 104
image 105
nivam