Bezpečne a bez nenávisti online

  • Post author:
  • Post category:ICM 2023

Posledný novembrový piatok (24.11.2023) bol pre žiakov z tried na druhom stupni v 7. ZŠ Slovanská v Považskej Bystrici navštevujúcich športové triedy iný, ako bežné dni strávené v školských laviciach. Tento tematický deň strávili okrem pohybu aj na workshopoch „Bezpečne a bez nenávisti online“, tento názov im dúfam bude ešte dlhú dobu pripomínať príjemne a zmysluplne strávený čas, počas ktorého sa mali možnosť dozvedieť množstvo informácií spojených so stereotypmi, predsudkami, diskrimináciou, rasizmom, kyberšikanou, či nenávisťou. Po stručnom, úvode určenom na vtiahnutie študentov do tejto problematiky nasledovala úvodná aktivita „Energizer“. Nechýbala ani atraktívna aktivita zvaná „Eurotrain“, počas ktorej sa študenti na chvíľu stali terčom predsudkov. Nesmela chýbať ani chvíľka teórie, na bližšie predstavenie a zadefinovanie pojmov a ich rôzne príklady. Dôležitou súčasťou boli študentmi obľúbené videá, ktoré opisovali tému nenávisti trochu inou formou. Na záver boli účastníkom ponúknuté možnosti, ako môže každý z nás čeliť a postaviť sa nenávisti na internete.

nivam 6