background

Show your talent

S čím pracujeme?

Show your talent

Show your talent je jedinečný rozvojový program pre mladých ľudí. Vytvorili sme ho špeciálne pre stredoškolákov. Našim zámerom nebolo spraviť jednorázové školenie, ale intenzívny program. Preto bude trvať 6 mesiacov a jeho celkový rozsah bude až 84 hodín. Vďaka tomu budú môcť žiaci spoznať seba samých, objaviť svoje talenty, schopnosti, silné, ale aj slabé stránky a prevziať iniciatívu za svoj osobný rozvoj. Koordinujeme program Show your talent, ktorý je jedinečný rozvojový program pre mladých ľudí. Vytvorili sme ho špeciálne pre stredoškolákov. Našim zámerom nebolo spraviť jednorázové školenie, ale intenzívny program. Program trvá 6 mesiacov a jeho celkový rozsah je až 84 hodín. V roku 2022 program prebieha na 2 stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji vďaka podpore Služby pre mladých I. 2014 - 2021 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú administruje Iuventa - Slovenský inštutút mládeže a vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja cez Rozvojovú agentúru ŽSK - Sekcia pre mládež. Buď súčasťou študentov, ktorí sú odhodlaní hľadať svoje talenty, neformálne sa vzdelávať, zrealizovať tímový projekt a veľa sa naučiť. My ti na túto cestu pridelíme mentora, zrealizujeme pre teba vzdelávacie neformálne workshopy, zoberieme ťa na víkendové vzdelávanie, na projekt ti poskytneme 100 € a slávnostne to spoločne oslávime na záverečnej slávnostnej konferencií. https://showyourtalent.sk/