Bezpečne nielen na nete

1 6

Dňa 12.05 sme organizovali 3 workshopy na škole Základná škola s materskou školou, Višňové. Cieľom workshopov bolo upovedomenie žiakov/študentov o stereotypoch. Ako vznikajú, čo sú a ako sa môžeme vyvarovať ich prechádzaniu do predsudkov až rasizmu.

Prvý workshop začal o 7:45. Zúčastnili sa ho žiaci deviatej triedy. Trieda nebola moc aktívna, avšak našli sa ľudia, ktorých táto téma zaujímala a pýtali sa aj rôzne rozširujúce otázky. Počas tejto hodiny bola s nami aj školská pani psychologička.

Druhého workshopu o 8:40 sa zúčastnili žiaci ôsmej triedy. Žiaci boli zo začiatku tichí ale rýchlo sa pridalo viac ľudí, ktorí reagovali a vyjadrili svoj názor. Trochu pokazili hlavnú aktivitu lebo nerešpektovali pravidlá úplne. Avšak všetko dopadlo dobre a boli s workshopom spokojný.

Tretí workshop, ktorý sa konal o 9:35, navštívili ho žiaci siedmej triedy. S touto skupinou bolo v celku náročné pracovať. Prvýkrát som pracovala so siedmym ročníkom základnej školy. Boli síce veľmi akční ale nie vždy v tom čo bolo treba. Našťastie všetko sme zvládli bez problémov. Tiež nám počas workshopu vypadla elektrina tak som nemala k dispozícií prezentáciu čo našťastie nebol nijaký problém.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.