5 Element

 “5 Element”
9.– 19. máj 2016, Malšice, Česká republika, 25 účastníkov


Takmer dvojtýždňové školenie pod názvom 5 element sa konalo na juhu Čiech v blízkosti obce Malšice. Ako to už pri tréningových kurzoch býva primárne boli určené pracovníkom s mládežou, pedagógom, a tým, ktorí využívajú neformálne vzdelávanie pri svojej práci. Organizátori však ponechali možnosť zúčastniť sa aj ostatným, pokiaľ pokladajú možnosť zúčastniť sa školenia za prostriedok osobného rozvoja. Z teoretickej stránky sa venovali základným definíciám a teórii pre neformálne vzdelávanie a zážitkovú pedagogiku, nasledovalo definovanie rozdielov, hraníc, rizika, štruktúry a metodológie, vrátane príležitostí. Nevynechali ani prax, počas ktorej nacvičovali a rozoberali vlastné skúsenosti s oboma prístupmi. Zaujímavou súčasťou  Celé školenie prebiehalo pod vedením 6 lektorov, ktorí mali na starosti 25 účastníkov.