Plnenie našich cieľov zabezpečuje náš tím, ktorý sa skladá zo 4 hlavných manažérov 15 mládežníckych pracovníkov a viac ako 200 členov (z toho 30 dobrovoľníkov).