About us

Talentom k podnikavosti (Brain&Breakfast)

Vo štvrtok 6. februára sme organizovali ďalšie Inšpiratívne raňajku v YC|Mládežnícka klubovňa, tentoraz na tému „Transformácia spoločnosti a inovácie“ o ktorej nám viac porozprával Prof. RNDr. Vladimír Šucha DrSc., ktorý viedol ako generálny riaditeľ Spoločné výskumné centrum EÚ v Bruseli. Počas toho sme sa dozvedeli, ako sa spoločnosť transformuje v oblasti digitalizácie ale aj v oblasti spoločneskej, geopolitickej či klimatickej tranformácie. Ako ostatné krajiny, tak aj Slovensko musí regovať na tieto zmeny a snažiť sa im prispôsobiť a čo najlepšie sa s nimi vyrovnať.

S týmito otázkami samozrejme súvisi aj vznik a zánik nových pracovných pozícii. Keďže sme jednou z najviac priemyselných krajín zameraných na automobilový priemysel, je predpoklad, že práve tieto pracovné miesta budú v budúcnosti ohrozené digitalizáciou a ľudia tak budú nutení zameriať sa na iný druh práce. Na to nadväzuje aj nastavenie školského vzdelávacieho systému, ktorý taktiež musí reagovať na zmeny a potreby pracovného trhu a je potrebné ho modernizovať a prispôsobiť na podmienky, ktoré v budúcnosti nastanú.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.




Neváhaj a pridaj sa k nám!

Chceš zažiť dobrodružstva spolu s nami? Tak neváhaj a pridaj sa k nám!

Pridať sa!
 • Adresa organizácie
  SYTEV
  Lipová 810/30 024 01
  Kysucké Nové Mesto
 • Adresa kancelárie
  YC
  Vajanského 221 024 01
  Kysucké Nové Mesto
 • +421 904 353 660
  office@sytev.com
+