Tréningový kurz predstavuje vzdelávanie, kde sa téma projektu preberá hlbšie. Projekt je vedený odborníkmi/ certifikovanými trénermi. Participanti nesú väčšiu zodpovednosť a je v ich záujme aby sa aktívne zapájali v aktivitách, ktoré na rozdiel od mládežníckej výmeny nie sú vedené na úrovni plnej zábavy a uvoľnenia, o to zaslúženejší bude váš Youthpass. Tréningový kurz ako program celoživotného vzdelávania, horná hranica vekového obmedzenia často nie je určená. Zapojiť sa môže ktokoľvek, kto má záujem prehĺbiť svoje znalosti a vedomosti, nie je potrebný štatút študenta, ani patriť do tzv. mládežníckej skupiny ľudí. Často sú tieto tréningy určené aj pre pracovníkov s mládežou, pedagógov a iných pracovníkov, ktorý sa orientujú na vzdelávanie dnešnej mládeže.

Viac info: https://www.youtube.com/watch?v=jkQzd0tATdU