Výmeny mládeže/ Youth Exchanges umožňujú skupinám mladých ľudí z rôznych krajín stretnúť sa a spolu žiť, po dobu max. do 21 dní. Počas výmeny mládeže sa účastníci spoločne zapájajú do programu, ktorý obvykle obsahuje mix seminárov, cvičení, diskusií, scénok, simulácií, outdoorových aktivít, atď). Proces učenia sa počas mládežníckych výmen teda využíva metódy neformálneho vzdelávania. Výmeny mládeže sú zamerané najmä na: rozvoj kompetencií; povedomie o sociálne relevantných témach / tematických okruhov; spoznávanie nových kultúr, zvykov a životných štýlov, najmä prostredníctvom vzájomného učenia; posilnenie hodnôt ako solidarita, demokracia, priateľstvo, atď.

Cieľová skupina v rámci mládežníckej výmeny je 13-30 rokov, niekedy vrchná hranica môže byť aj nižšia, záleží od jednotlivého projektu. Výmena je často vedená samotnými participantmi, ktorí vymýšľajú aktivity. Na prvý pohľad na rozdiel od tréningu pôsobí uvoľnenejšie a nejde v rámci problematiky projektu priveľmi do hĺbky.

Viac info: https://www.youtube.com/watch?v=myhRLRrV8Io