About us

Členstvo a členský poplatok

Členstvo

Členstvo v organizácií je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia, zaplatí členský príspevok a jej žiadosť o členstvo odsúhlasi predseda organizácie. Členstvo trvá vždy do 31. 12. príslušného kalendárneho roku. Členstvo zaniká: písomným prehlásením člena o vystúpení z organizácie; vylúčením člena na základe porušenia práv a povinností člena: rozhoduje zhromaždenie svojou väčšinou; úmrtím člena alebo zánikom združenia. Členovia sú povinní a majú právo: aktívne sa zúčastňovať na činnosti organizácie a na dosahovaní jej cieľov, využívať majetok organizácie na plnenie jej cieľov, voliť do orgánov združenia, byť informovaný o činnosti a zámeroch organizácie, dodržiavať stanovy a plniť uznesenia orgánov organizácie.
(Stanovy OZ SYTEV)

Výhody členstva:
– bezplatná účasť na aktivitách na Slovensku/v zahraničí
– podpora pri účasti na aktivitách organizácie
– preplatenie cestovného pri účasti na aktivitách organizácie*
*pri projektoch Erasmus+ do výšky grantového pokrytia pre príslušnú vzdialenosť
– pomoc pri príprave na Erasmus+ projekt
– pomoc pri hodnotení účasti na Erasmus+ projekte
– zabezpečenie leadra z organizácie pre projekty 18+
– zabezpečenie vyškoleného leadra z organizácie pre projekty pre 13 – 17 ročných – dozor
– zabezpečená 24hodinová linka pre prípad nepredvídateľných okolností
– bezplatné využívanie Mladežnického centra Domček v Čadci
– bezplatná účasť na spoločenských a kultúrnych podujatiach našej organizácie.

Členský poplatok

Členský poplatok na kalendárny rok, do 31. 12. je 50 eur.

Prečo poplatok za členstvo:
– spravujeme Mládežnícke centrum Domček kde realizujeme aktivity pre mládež z celého Slovenska;
– organizujeme spoločenské a kultúrne podujatia pre región Kysúc;
– organizujeme projekty Erasmus+;
– zapájame sa ako partneri do projektov Erasmus+;
– často sa nám stávalo, že účastníci odvolali svoju účasť na poslednú chvíľu;
– zabezpečujeme leadra na projekt priamo z organizácie;
– starame sa o účastníkov pred, počas aj po projekte;
– koordinujeme pobočky SYTEV v 5 Európskych krajinách;
– prekladame výstupy z projektov, brožúrky, príručky pre pracovníkov z mládežou, …

Účet na zasielanie členského poplatku: SK17 0900 0000 0050 7884 4716
Pomoc pre spárovanie platby: uvedenie mena a priezviska do poznámky platby

Žiadosť o členstvo

Neváhaj a pridaj sa k nám!

Chceš zažiť dobrodružstva spolu s nami? Tak neváhaj a pridaj sa k nám!

Pridať sa!
 • Adresa organizácie
  SYTEV
  Lipová 810/30 024 01
  Kysucké Nové Mesto
 • Adresa kancelárie
  YC
  Vajanského 221 024 01
  Kysucké Nové Mesto
 • +421 904 353 660
  office@sytev.com
+