Enterpreneurship as a way to success on a labour market

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
Enterpreneurship as a way to success on a labour market Zakopane, Poland December, 8-15, 2017 Cieľom projektu, ktorý sa konal v Poľsku, v dňoch od 8.-15. decembra, bolo rozvinúť schopnosti a vedomosti účastníkov, ktoré sú dôležité pre momentálny trh práce, podporiť neformálne vzdelávanie a poukázať na príležitosti poskytované informačnými a komunikačnými technológiami, zvýšiť zamestnanosť a situáciu mládeže na trhu práce, propagovať výučbu jazykov, neformálneho vzdelávania a Erasmus+ programu, rozvoj podnikateľských schopností účastníkov a tým vývoj ich iniciatívy, zvyšovanie možností účastníkov na trhu práce vytvorením životopisu a motivačného listu.
Read More
International Training for Youth Integration 

International Training for Youth Integration 

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017
International Training for Youth Integration 28 November -1 December  2017, Catania, Italy Tréningový kurz „International Training for Youth Integration  “, ktorý sa konal od 28. novembra do 1. decembra v Taliansku, bol zameraný na rozvoj nových metód team-buildingu mladých ľudí, komunikačných a spoločenských schopností využitím hier s hraním rolí a tiež simulácií, rozvoj povedomia mládeže o miestnej a európskej nezávislosti, rozvoj vedomostí o európskych hodnotách a ich hlavných funkciách, vývoj aktívneho občianstva mládeže, zvýšenie kultúrneho povedomia a spolupráce medzi krajinami, rozvoj schopnosti účastníkov komunikovať a socializovať sa s prehliadanou mládežou a tiež poukázať na silu a risk využitia internetu.
Read More
Environment and Young People’s Role

Environment and Young People’s Role

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
“Environment and Young People’s Role” Bitola, Macedonia 20th - 27th November 2017 Mládežnícka výmena usutočnéná 20.-27. novembra v Macedónsku, bola zameraná na vyzdvihnutie problémov starostlivosti o životné prostredie a jeho udržiavanie. Počas tohto týždňa účastníci diskutovali o príčinách znečistenia, možnostiach zredukovania problémov, zdieľali svoje kreatívne nápady a podávali ich umeleckou formou, či už prostredníctvom videí, divadla alebo umeleckého workshopu s papierom a plastickým odpadom, fľašami a nevyužitým oblečením. Výsledkom projektu bola konečná správa vo forme videa, ktoré poukazuje na problému degradácie životného prostredia a ktoré bolo určené pre rozšírenie pomocou miestnych médií.
Read More
Overcoming barriers and stereotypes as a way to united Europe

Overcoming barriers and stereotypes as a way to united Europe

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
Overcoming barriers and stereotypes as a way to united Europe Zakopane, Poland November,  18-25,  november 2017 Projekt, ktorý sa konal v dňoch od 18.-25. novembra v Poľsku, bol zameraný na rozvoj schopností a vedomostí účastníkov  vyžadovaných na momentálnom pracovnom trhu, rozvoj aktívnejších, otvorenejších a kreatívnejších postojov mladých ľudí, propagáciu neformálneho vzdelávania a poukázanie na možnosti poskytované informačnými a komunikačnými technológiami, ničenie stereotypov a bariér medzi ľuďmi v Európe, zlepšenie komunikačných schopností v cudzom jazyku, zvýšenie povedomia o hodnotách ako je tolerancia, solidarita, otvorenosť a rešpekt voči ľudským právam a tiež na vývoj kultúrneho a náboženského povedomia účastníkov z rôznych krajín.  
Read More
Souls Without Borders

Souls Without Borders

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017
‘Souls Without Borders’ Training course 24 - 30 October 2017 Larnaca, Cyprus Tréningový kurz uskutočnený 24. – 30. Októbra na Cypre, poskytol pracovníkom s mládežou tréning na vysokej úrovni týkajúci sa tém: emigranti, migranti a ich začlenenie do modernej európskej spoločnosti. Účastníci nadobudli mnohé kompetencie na základe uskutočnených kreatívnych, experimentálnych metód neformálneho vzdelávania, vrátane cvičení so simuláciou, role play, kreatívnych aktivít, štrukturovaných dialógov, prezentácií, vedených rozhovorov, on-line aktivít, kultúrnych aktivít, strategického plánovania, group buildingov a tiež cvičení zameraných na tzv. „lámanie ľadov“. Účastníci teda nadobudli vedomosti a schopnosti v oblasti kultúrneho povedomia a kultúrnej rozmanitosti, vedenia, občianstva a aktívnej participácie pre ďalšie šírenie a odovzdanie skúseností a vedomostí mládeži a pracovníkom s mládežou a tiež vyvinuli svoje špecializované vedomosti týkajúce sa ľudských práv.
Read More
Empowering youth workers: youth focus

Empowering youth workers: youth focus

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017
Empowering youth workers: youth focus - Training Course 5.10.2017 - 13.10.2017 Horezu, ROMANIA Zámerom tréningového kurzu, ktorý sa konal v dňoch od 5.-13.10. 2017 v Rumunsku, bolo pomôcť partnerským organizáciám lepšie využiť ich prostriedky na základe neformálnych metód, pomôcť partnerským organizáciám ovplyvniť svoju cieľovú skupinu zlepšením ich schopností a zručností zahrňujúcich komunikáciu a prácu s mládežou, prácu v tíme, realizáciu a prispôsobovanie neformálnych vzdelávacích metód a motiváciu mládeže, a tiež poukázať na metódy a spôsoby ako odovzdať komunite silnejší odkaz.
Read More
Disordered Eating and Eating Disorders in Teens

Disordered Eating and Eating Disorders in Teens

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017
Disordered Eating and Eating Disorders in Teens 1 - 11 October 2017 Romania Tréning s názvom "Disordered Eating and Eating Disorders in Teens", ktorý sa konal v Rumunsku, v dňoch od 1.-10. októbra, bol zameraný na poučenie účastníkov ako podporovať a motivovať mladých ľudí k zdravému spôsobu stravovania sa a predchádzaniu nezdravých stravovacích návykov. Počas tréningu účastníci rozvinuli svoje kompetencie a zdieľali svoje názory a skúsenosti s mladými ľuďmi z rôznych krajín. Stránka projektu ENG Video projektu
Read More
No Waste, more taste

No Waste, more taste

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
"No Waste, more taste" 21th - 26th September 2017, Bisceglie, Italy V dňoch od 21. - 26. septembra sa v Bisceglie v Taliansku konala mládežnícka výmena s názvom "No Waste, more taste". Jej cieľom bolo priblížiť mladým účastníkom problémy zamestnanosti mládeže, využitím mnohých kreatívnych aktivít a aktivít neformálneho vzdelávania , teda diskusií, workshopov, situačných rozhovorov a simulácií. Počas tohto týždňa účastníci tiež rozvinuli svoje komunikačné a organizačné schopnosti, zmysel pre toleranciu, vzájomné pochopenie a rešpekt.
Read More
After the violence, learn to reconcile

After the violence, learn to reconcile

Mládežnícke výmeny, Projekty 2017
" After the violence, learn to reconcile … " COGNAC from 20 to 29 SEPTEMBER 2017 20.-29. septembra sa v meste Cognac vo Francúzsku konala mládežnícka výmena s názvom " After the violence, learn to reconcile …". Jej zámerom bolo zdvihnúť povedomie mládeže o násilí, civilných vojnách, vojenských konfliktoch a terorizme a tým poukázať na dôležitosť tolerancie, rešpektu, pochopenia, solidarite a miery medzi krajinami. Skupina účastníkov spolupracovala na vytvorení umeleckého a kultúrneho projektu, využitím tanca ako hlavného prvku vzájomného fyzického kontaktu pre pochopenie násilia a všetkých jeho foriem.
Read More
Youth Leadership Academy

Youth Leadership Academy

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017
Training Course
 "Youth Leadership Academy" 11-19 September 2017 in Istanbul (Turkey) Cieľom tréning, ktorý sa konal v dňoch od 11.-19. septembra v Istambule, bolo posilniť líderské schopnosti účastníkov, podporiť európsku spoluprácu a spoluprácu medzi krajinami Európy, zdieľať osvedčené postupy pre boj proti nezamestnanosti mládeže, rozvíjať udržateľné siete medzi organizáciami v oblasti mládeže a športu, zdieľanie názorov, nápadov a skúseností medzi účastníkmi, vzdelávať sa v oblasti podnikania a zamestnanosti a rozvinúť kompetencie pracovníkov s mládežou.
Read More