BUILDING RESILIENCE FOR YOUTH EMPLOYABILITY PROGRAMME

BUILDING RESILIENCE FOR YOUTH EMPLOYABILITY PROGRAMME

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017
BUILDING RESILIENCE FOR YOUTH EMPLOYABILITY PROGRAMME 2 - 9 JULY 2017     WORCESTER, UK Cieľom tréningového kurzu „Building resilience for youth employability programe“, ktorý sa konal v dňoch od 2.-9. júla v UK, bol rozvoj schopností mladých pracovníkov vyučovaním dôležitých informácií, efektívnym poradenstvom, motiváciou a posilnením ich flexibility, najmä pre pracovný trh, čím sa zníži ich nezamestnanosť. Tréning poskytol účastníkom podporu ich osobného a profesionálneho rozvoja, výmenu skúseností a nápadov a vzájomné pochopenie medzi účastníkmi.
Read More
Volunteer management and recognition

Volunteer management and recognition

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017
"Volunteer management and recognition" 26-31 May 2017 Plovdiv Tréningový kurz, ktorý sa konal v dňoch od 26.-31. mája 2017 v meste Plovdiv, poskytol účastníkom detaily všetkých aspektov dobrovoľníctva, jeho manažmentu , náležitostí, náboru, tréningu, monitoringu, podpory, hodnotenia, poznania, certifikácie a podobne. Tréning zvýšil kapacitu účastníkov stimuláciou dobrovoľníctva s novými získanými vedomosťami potrebnými pre úspešnú kariéru.
Read More
Youth Leadership Academy

Youth Leadership Academy

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017
“Youth Leadership Academy” 8 - 14 May 2017 Bansko (Bulgaria) Tréningový kurz “Youth Leadership Academy”, uskutočnený v dátumoch od 8.-14. mája v Bulharsku, bol zameraný na podporu európskej spolupráce a spolupráce medzi členskými krajinami Európy, zdieľanie vhodných spôsobov bojujúcich proti nezamestnanosti mládeže, vytvorenie a rozvoj udržateľných sietí medzi organizáciami v oblasti mládeže a športu, zdieľanie a výmenu názorov o nezamestnanosti a podnikaní v rôznych krajinách Európy a tiež na diskutovanie o tom, ako môže neformálne vzdelávanie pozitívne pôsobiť na zamestnanie a zamestnanosť mládeže.
Read More
Preparing for the BIG world

Preparing for the BIG world

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017
Preparing for the BIG world 2nd - 9th May 2017, Ohrid, Macedonia Tréningový kurz “Preparing for the BIG world“, ktorý sa konal v Macedónsku v dňoch od 2. do 9. mája, poskytol účastníkom rozvoj ich kompetencií, zručností a schopností v spojitosti so vstupom do života po ukončení vzdelania. Boli poučený o výhodách dobrovoľníckej činnosti, príprave na interview, písaní životopisu, posilnení Erasmus+ partnerstiev a o podpore kultúrnej rôznorodosti a interkultúrnych projektov.
Read More
Peace Leaders+

Peace Leaders+

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017
Meditačné jógy pri prvých slnečných lúčoch, raňajky na terase s výhľadom na polia južného Talianska, ranná sumarizácia predošlého dňa, workshopy o vedení tímu striedajúce sa s workshopmi o technike mindfulness, vegetariánska strava a večerné meditácie na streche pri západe slnka... takto vyzerali naše každodenné rituály tréningu Peace Leaders+, na ktorom som mal možnosť sa zúčastniť spolu s ďalšími krásnymi a inšpiratívnymi ľuďmi z rôznych kútov Európy. Táto skúsenosť vo mne ešte stále rezonuje a čerpám z nej doteraz. Naplnilo ma to vnútornou silou a motiváciou pracovať na sebarozvoji, nevyhnutnom aj pre lepšie facilitovanie druhých. #vulcanicamente
Read More
VOCE

VOCE

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017
Project VOCE 02.-10.4. 2017 Projekt „VOCE“ poskytol mládeži z Európy výmenu a rozvoj vzdelávacích prostriedkov využitím písania legiend a mýtov, básní, esejí, skutočných príbehov a listov z ich regiónov ako zdrojov inšpirácie a povzbudenia pre mladých ľudí k prejaveniu pozornosti a záujmu o potenciál ich kultúry, okolia a komunít a tým podporiť ich aktivitu v spoločnosti.
Read More
Involving Marginalized Youth in International Projects

Involving Marginalized Youth in International Projects

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017
Involving Marginalized Youth in International Projects 13-17 marca 2017, Wolmirstedt- Nemecko, 41 účastníkov  Tréningový kurz „Involving Marginalized Youth in International Projects“  sa konal v nemeckom meste Wolmirstedt a jeho hlavným cieľom bolo zapojenie mládeže z okraji spoločnosti do medzinárodných projektov. Mladí ľudia z týchto skupín sa podľa organizátorov často cítia unavení, ignorovaní a vylúčení. Vďaka medzinárodnej skúsenosti, ktorá im pomôže uniknúť z marginalizovaného prostredia sa môže ich život zmeniť, ich osobnosť sa začať rozvíjať. A presne tomu sa venoval tento tréningový kurz. Diskusie ako možno mladým pomôcť, výmeny názorov, kvalifikácia pracovníkov, vyvinutie spoločných metodických materiálov, podpora pracovníkov spolupracujúcich s marginalizovanou skupinou i celkové vzdelávanie o týchto skupinách a ako k nim pristupovať. To všetko sa naučilo 41 účastníkov z  Nemecka, Grécka, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Maďarska, Turecka, Albánska, Ukrajiny a Arménska prostredníctvom workshopov, prezentácií a diskusií. Veríme, že vďaka tréningu aj naši traja slovenskí účastníci…
Read More
Volunteering Does Make a Difference

Volunteering Does Make a Difference

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017
Seminar "Volunteering Does Make a Difference" 1-5 March 2017 Cieľmi seminára s názvom "Volunteering Does Make a Difference", ktorý sa konal v Bulharsku bolo vytvorenie udržateľnej siete organizácií, ktoré sú aktívne v oblasti dobrovoľníctva, prezentovanie analýz dobrovoľníckej oblasti a jej vzťahu k zamestnanosti mládeže v Európe a poskytnutie priestoru na zdieľanie a propagovanie najlepších spôsobov spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami, obchodom, vzdelávacími inštitúciami a inými zúčastnenými stranami zameranými na podporu dobrovoľníckych aktivít.
Read More
Put yourself in my shoes

Put yourself in my shoes

MOBILITA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, Projekty 2017
Put yourself in my shoes 19th – 24th February 2017 Cieľom tréningového kurzu „Put yourself in my shoes„ ,ktorý sa konal od 19.-24.2017 bolo poskytnúť pracovníkom v mládežníckych centrách potrebné prostriedky pre prispôsobenie ich dennej práce pre ľudí so znevýhodnením. Tréning poskytol účastníkom informácie o tom, ako postupovať pri organizovaní podujatí a voľného času pre mládež s ohľadom na umožnenie participácie a udržania rovnosti medzi mládežníkmi.
Read More